Důchodci v Česku: Pro některé navýšení o 2800 Kč měsíčně, ostatní zůstávají bez příplatku.

Důchody tvoří velmi složitý systém, který kromě výplat hlavních penzí, jež se mimochodem také velmi výrazně liší, tvoří také nejrůznější příspěvky, o nichž dost možná ani nevíte. Ostatně, jeden takový přibyl spolu s novelou důchodů, jež začne platit od října. Nahrazuje přitom mimořádnou valorizaci a je pro penzisty spíše nevýhodný.

Zvláštní příspěvek k důchodu: Podrobný pohled

Ovšem existuje také takzvaný zvláštní příspěvek k důchodu, který se na základě návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí od ledna roku 2024 zvýší, a to rovnou na 2816 korun měsíčně v případě starobních a invalidních důchodů a na 1408 Kč u vdovských důchodů.

Na tyto dávky vzniká nárok každý měsíc, což je velmi příjemný příplatek k penzi. Problém však je, že je nedostávají všichni, ale pouze vybraní na základě zákona č. 357. Ten jasně hovoří o tom, že na zvláštní příspěvek mají nárok pouze ti, kdo byli účastni soudních nebo mimosoudních rehabilitací, byli účastníky odboje nebo se účastnili povstání v roce 1945. Případně jde o vdovce těchto lidí, kteří mají potom nárok na polovinu částky.

Logicky lze dedukovat, že těchto lidí neustále ubývá, přičemž aktuálně by jich mělo být přibližně sedm tisíc. Je pochopitelně otázkou, zda by se okruh oprávněných příjemců zvláštního příspěvku neměl rozšířit o další potřebné skupiny. Lze si však obtížně představit, že by to v dnešní době bylo průchodné. Ostatně, naposledy se tato dávka zvyšovala v roce 2010, od té doby dosud se na ní nesáhlo.

Pro ostatní důchodce: Méně radostný výhled

Běžní důchodci se musí nově smířit s mnohem nižšími nárůsty penzí. Už teď je jasné, že od ledna se jim důchod zvýší o pouhých 360 korun, což je z jejich strany hojně kritizováno. Není divu, dosud byli zvyklí na několikanásobné nárůsty, a to klidně několikrát ročně. To se potom penze zvedla klidně o několik tisícovek za rok, jako tomu bylo léta páně 2022.

V příštích letech se potom dají očekávat podobně nízké nárůsty penzí a nešlo by se divit ani tomu, kdyby zcela zamrzly a nějakou dobu stagnovaly, dokud je nedohoní ekonomika a reálné mzdy.

Důchodový systém je stále tématem, které vyvolává mnoho diskuzí a otázek o jeho udržitelnosti a férovosti. Senioři v České republice se tak musí připravit na období menších nárůstů svých důchodů, zatímco otázka, zda by se okruh oprávněných příjemců zvláštního příspěvku měl rozšířit, zůstává otevřená.

Foto: Shutterstock