Většina důchodců má nadprůměrné důchody. Zde jsou přehledně uvedeny výše jejich důchodů!

V České republice je aktuálně 2,36 milionu důchodců. Z toho 1,3 milionu důchodců pobírá nadprůměrné důchody. Celkem 752 000 občanů pobírá důchod vyšší než 20 000 Kč, počet těchto osob se za rok zvýšil o 443 000.

Na konci roku 2021 byl průměrný důchod 15 425 Kč a v prosinci 2022 již 18 061 Kč. V lednu 2023 byl kvůli vhodné cenové relaci zvýšen důchod plus část Starší lidé začali pobírat příspěvky na vzdělání. To znamená, že průměrný důchod by nyní měl být více než 19 400 Kč.

Podle České správy sociálního zabezpečení se snížil počet občanů pobírajících méně než 10 000 Kč. Na konci loňského roku jich bylo 55,5 Tisíce lidí, 120 000 v roce 2020. Počet lidí pobírajících nadprůměrné důchody se za poslední rok zvýšil na 1,3 milionu starších lidí. V roce 2021 se sníží o 200 tisíc.

Děje se tak především z důvodu Vzhledem k tomu, že valuace je velmi vysoká, procento se zvyšuje v důsledku inflace, tedy vysokého důchodu a nízkého zvýšení důchodu o stejné procento.

zdroj: česká správa sociálního zabezpečení.

V září 2022 se důchod ve výši 10 000 Kč zvyšuje o 318 Kč a důchod ve výši 20 000 Kč o 838 Kč. Počet důchodců pobírajících 20 000 až 22 000 Kč měsíčně je Loni se to více než zdvojnásobilo.

Dá se říci, že v lednu letošního roku stoupl počet starších lidí se stejným příjmem o statisíce. Přibližně 1 milion důchodců může nyní pobírat více důchodů Více než 20 tisíc Kč měsíčně.

zdroj: zivot.org